Qui sóm

El Seminari del Poble de Déu (SPD), com a associació eclesial orientada específicament a la formació dels laics, va presentar al Sr. Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, la proposta d’un Seminari Laïcal Diocesà (SLD) o centre diocesà de formació del laïcat, en el marc d’un pelegrinatge jubilar, el 20 de juliol del 2008. El Sr. Arquebisbe va acceptar la proposta i en una carta dirigida a la presidenta de l’Associació, Lourdes Campi, amb data del 9 d’agost del 2008, va manifestar el meu interès perquè el Seminari del Poble de Déu es fes present en l’arxidiòcesi de Tarragona amb vista a la implantació de l’esmenta’t Seminari Laïcal Diocesà en el context de la pastoral diocesana. Més endavant es va acordar que la seu d’aquest SLD fos l’antic monestir de clarisses i Santuari de la Serra de Montblanc. Tot seguit el Sr. Arquebisbe va donar a conèixer la situació a través d’un comunicat dirigit als preveres, als diaques, als laics en missió pastoral i als membres del Consell Pastoral Diocesà, amb data del 17 de setembre del 2008. En aquest escrit anunciava el nomenament del prevere Pere Fibla, membre del Seminari del Poble de Déu, com a encarregat del Santuari de la Mare de Déu de la Serra, per iniciar una nova etapa amb la presència d’aquesta Associació.

Ara ja fa set anys que l’associació treballa per fer realitat aquest projecte, en el monestir ja habita una comunitat de dotze persones, set de les quals es troben en procés de formació en vistes a concretar la seva vocació cristiana al servei de l’Església. La formació que reben aquests joves es basa en un estil familiar, en el qual es descobreix el rol de la relació entre homes i dones. Fent especial atenció als petits detalls de la vida quotidiana, amb un ambient de sana fraternitat entre nois i noies.

És important destacar la sensibilitat especial a la unitat amb el bisbe i la inserció plena de l’associació en la realitat diocesana. La seva ocupació en la pròpia tasca no resta la presència i participació en la pastoral de les parròquies i en les activitats que organitza la diòcesis. En aquests últims anys ha crescut la presència de ministres ordenats de l’associació. Actualment són dos sacerdots i un diaca de la comunitat els que col·laboren en la pastoral de les parròquies del Arxiprestat de la Conca de Barberà.

Al llarg d’aquests anys més d’un centenar de persones han seguit una formació periòdica, en règim extern, a les diferents escoles, tallers i convivències programades durant els caps de setmana, Nadal, Setmana Santa o estiu. L’oferta de formació per els qui no viuen en comunitat té un caire catequètic i pastoral, que ajuda a formar comunitat, creant un ambient de comunió i fraternitat entre les persones, que majoritàriament provenen de parròquies. Per a aquesta fi, es van oferint trobades periòdiques per aprofundir en la vida eclesial.

L’objectiu d’aquest temps d’escola és el discerniment de la pròpia vocació (matrimoni, celibat, vida religiosa o sacerdoci) en un temps intens de formació i pregària. Durant aquest període s’aprèn un estil de vida que ha de ser el fonament per al servei a l’Església des del lloc on cadascú es trobi.

Al mateix temps, ens trobem en continua acollida de visitants i voluntaris que vénen a participar de les activitats que duem a terme o s’interessen per a la nostra vida. Aquesta és la casa de tots, també la teva. T’animes?

Què fem?

  • Mantenim, restaurem i reconstruïm el Santuari.
  • Rebem classes de formació teològica i humanística.
  • Fem pregària, celebrem la missa i aprenem cants i serveis litúrgics.
  • Cuidem l’hort del monestir on tenim hortalisses i arbres fruiters.
  • Fem excursions culturals i a la muntanya.
  • Elaborem els nostres menús i desenvolupem les nostres aptituds culinàries.
  • Descobrim els nostres talents artístics: música, teatre, cine, etc.
  • Acollim i oferim un espai per relacionar-nos amb tothom.