El Projecte

La situació actual de la nostra societat, marcada per una profunda crisi de valors i de sentit, planteja molts interrogants a tot aquell que es preocupa per les perspectives de futur de les noves generacions. Sembla insuficient una formació que es limiti a la transmissió d’uns coneixements i que sigui incapaç d’arribar a les motivacions que fan que la persona humana doni el millor de si mateixa.

Molts estem convençuts que els valors de l’evangeli de Jesús, que al llarg de la història han donat resposta a totes les situacions, continuen essent també la resposta vàlida en aquests moments. Ara bé, cal saber-los oferir de manera adequada a la realitat històrica actual. Cal crear els espais d’autenticitat on es visquin aquests valors i oferir-los com a proposta formativa integral. Certament, es tracta d’anar contracorrent del model materialista imperant, d’arriscar, d’invertir, d’apostar per un projecte de somni, en la confiança que arribi el dia en que l’ésser humà, com el Fill pròdig, torni a la casa del Pare (cf. Lc 15, 17-24).

L’Arquebisbat de Tarragona ha escollit el monestir de la Serra per a desenvolupar aquest projecte de futur, un projecte formatiu integral i obert, denominat Seminari laical diocesà. Compta amb la col·laboració del Seminari del Poble de Déu per a dur-lo a terme. La rehabilitació del Monestir permetrà desenvolupar activitats amb una àmplia repercussió social. Encara que la proposta formativa és oberta a totes les persones, els destinataris principals seran els joves que busquen una orientació professional i vocacional a qui se’ls oferirà la possibilitat de viure durant un temps en el recinte monàstic per a desenvolupar la seva formació.

El monestir consta de dues plantes, amb una superfície total habitable aproximada de 3000 m2. Excepte el sector on vivien les últimes monges, l’estat de l’edifici és bastant lamentable. L’any 2010 s’hi van fer algunes reformes i actualment hi viu una comunitat estable de 14 persones. Així mateix s’ha preparat un avantprojecte de tota la reforma.

Obres capella febrer 2015 (5)

Aquesta reforma tracta d’aprofitar la bellesa del recinte i bàsicament consistiria en dotar-lo de noves instal·lacions d’electricitat, aigua calenta i calefacció. Més concretament, per a la primera planta, instal·lar-hi bany a cadascuna de les vint-i-quatre habitacions destinades a l’acolliment, destinar un espai per a biblioteca i habilitar dues zones d’habitatge (una masculina i altra femenina) per a la comunitat educativa resident. Quant a la planta baixa es tractaria d’habilitar un espai per a les activitats socials educatives, obertes a tothom: una zona lúdica i artística per realitzar exposicions i petites actuacions i una sala d’actes amb capacitat per a cent persones. Es crearien quatre aules i sales per a la formació, una aula taller on els joves puguin realitzar treballs que ajudin al seu propi sosteniment econòmic i un sector de serveis (cuina, bugaderia, etc.), ascensor, escales d’emergència, etc.

Per altra banda, també es pretén potenciar el Santuari com a centre d’acollida. La ubicació de l’antiga casa del capellà en la plaça del monestir és ideal per a posar un local social. Aquest espai pot ser ideal per a dinamitzar algunes activitats apostòliques que permetin la relació amb tothom qui s’acosta al santuari.

Fi de curs SLD.  2014 014

La comissió «2016» seguirem treballant en la línia de cercar fórmules que proporcionin els ingressos per a la despesa de les obres i per al seu manteniment. L’avant-projecte es va presentant a les diverses administracions de les quals esperem anar rebent algun ajut.

Finalment, i per damunt de tot, encomanem tot aquest projecte a Sant Josep, espòs de la verge Maria. Cada dia li preguem amb aquesta invocació:

Oh gloriós sant Josep, espòs de Maria,

invocada a la Serra per la vila de Montblanc,

tu que vas proveir Jesús del necessari per a la vida,

obtén per al monestir de la Serra,

les gràcies espirituals, per a la missió de formació cristiana

que el teu Fill li ha confiat,

i els recursos materials,

per a rehabilitar el monestir.

Que ens mogui la força de l’Esperit Sant

per a realitzar els seus plans a glòria de Déu Pare.

Sant Josep, espòs de la verge Maria,

intercedeix per nosaltres.