El Monestir

El Reial Monestir i Santuari de la Mare de Déu de la Serra, un dels llocs més emblemàtics de la Vila Ducal de Montblanc, comarca de la Conca de Barberà, ja és esmentat l’any 1296, quan se cedeixen els terrenys  per a la construcció d’un monestir per a monges clarisses, amb una basílica per a custodiar la imatge de la mare de Déu de la Serra. Al segle XV, fou el segon santuari mes visitat  de Catalunya, després del de Montserrat.

Els inicis

Va ser fundat l’any 1296 per l’acord entre la princesa grega Eudòxia, el rei Jaume II i els síndics de la Vila. Les converses i gestions ocuparen els mesos de l’any 1295 i els primers del 1296. Pertany a la segona ordre franciscana. En el moment de la seva fundació, a Catalunya, sols n’hi havia sis: el de Barcelona (1233), Lleida (1240), Tarragona (1249), Castelló d’Empúries (1260), Tortosa (1267) i Perpinyà (1270). Tots els altres, és a dir, una trentena dels que hi havia arreu de Catalunya, foren fundats després. Regnant Jaume II es va assenyalar el dia de la solemne fundació: 20 de gener de 1296.

La cerimònia d’entrega i acceptació del lloc destinat per a la fundació es celebrà al pla de la Serra, a l’aire lliure, davant del poble expectant i amb la presència, en una banda, dels síndics i procuradors del poble de Montblanc: Mateu Benencasa, Jaume Coflent, Bernat Peironet i Berenguer Marc i, a l’altra banda, Eudòxia, la princesa grega coneguda pel patronímic Làscara, així com, en qualitat de testimonis, Guerau Comebella, Arnau Franc, Jaume d’Anglesola i dos persones dels qui es desconeix el nom: Sant Climent i Bertran. Al cap de pocs dies del solemne acte, es van començar les obres de construcció del convent i de l’església al lloc acordat del Pla de la Serra. L’antiga ermita existent en aquest indret continuava i continuaria oferint el seu servei religiós durant un cert temps.

La comunitat resident

De 1296 a 2006

Des de la seva construcció, el santuari de la Mare de Déu de la Serra fou custodiat per una comunitat de clarisses. La comunitat de filles de Santa Clara resident a la Serra, la setena més antiga de tot Catalunya,  va ser erigida una quarantena d’anys després de la mort de Santa Clara, la primera deixebla del benaurat Francesc d’Assís. L’exemple de Clara va arrossegar a un estol de noies de tot Europa que seguiren els passos d’aquella dona coratjosa i transparent, pobre i humil.

La fidelitat de les Clarises de la Serra al seu compromís monàstic només s’ha vist trencada quean les guerres i revoltes les han obligades a deixar provisionalment el monestir. Fora d’això, la lloança a Déu i la pregària per les necessitats de tants devots ha estat constant per part d’aquelles que s’han donat completament al Senyor.

Al mes de juny de 1815, al beneficiat mossèn Matias Jover, fill de Montblanc, li van tocar 5.000 duros a la rifa de Madrid, que va donar per tal de poder refer l’església i el convent després dels avalots de la Guerra del Francès. Les obres van consistir a refer el que era més precís i més necessari.

L’any 1826, amb motiu de la Guerra de Successió, el convent tornà a patir els estralls de les lluites. La comunitat de monges clarisses abandonà de nou l’edifici, i els constitucionals profanaren l’església i el monestir (SABATÉ,1922: 147). Segons mossèn Espinach, aquests tornaren a fortificar la Serra, i van utilitzar-la com a presó (ESPINACH, 1869-1871).

A partir de l’any 1855 es van fer millores a l’edifici, gràcies als donatius de diversos benefactors, entre els quals, segons el canonge Ramon Sabaté, es trobaven la reina Isabel II i el seu fill Alfons XII.

Les monges Clarisses  s’hi ha estat mes de 700 anys, fins l’any 2008 que varen tenir que marxar per falta de vocacions, i les instal•lacions del conjunt, Monestir i Santuari, foren confiades per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol Balcells, als membres del Seminari del Poble de Déu, per al projecte de formació cristiana anomenat Seminari Laical Diocesà. Des d’aquell moment el Seminari del Poble de Déu està duent a terme un procés de formació cristiana dins de l’ambient comunitari.

 

Des de l’any 2008…

 

El Seminari del Poble de Déu (SPD), com a associació 0eclesial orientada específicament a la formació dels laics, va presentar al Sr. Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, la proposta d’un Seminari Laïcal Diocesà (SLD) o centre diocesà de formació del laïcat, en el marc d’un pelegrinatge jubilar, el 20 de juliol del 2008. El Sr. Arquebisbe va acceptar la proposta i en una carta dirigida a la presidenta de l’Associació, Lourdes Campi, amb data del 9 d’agost del 2008, va manifestar el meu interès perquè el Seminari del Poble de Déu es fes present en l’arxidiòcesi de Tarragona amb vista a la implantació de l’esmenta’t Seminari Laïcal Diocesà en el context de la pastoral diocesana. Més endavant es va acordar que la seu d’aquest SLD fos l’antic monestir de clarisses i Santuari de la Serra de Montblanc. Tot seguit el Sr. Arquebisbe va donar a conèixer la situació a través d’un comunicat dirigit als preveres, als diaques, als laics en missió pastoral i als membres del Consell Pastoral Diocesà, amb data del 17 de setembre del 2008. En aquest escrit anunciava el nomenament del prevere Pere Fibla, membre del Seminari del Poble de Déu, com a encarregat del Santuari de la Mare de Déu de la Serra, per iniciar una nova etapa amb la presència d’aquesta Associació.

Ara ja fa set anys que l’associació treballa per fer realitat aquest projecte, en el monestir ja habita una comunitat de dotze persones, set de les quals es troben en procés de formació en vistes a concretar la seva vocació cristiana al servei de l’Església. La formació que reben aquests joves es basa en un estil familiar, en el qual es descobreix el rol de la relació entre homes i dones. Fent especial atenció als petits detalls de la vida quotidiana, amb un ambient de sana fraternitat entre nois i noies.

És important destacar la sensibilitat especial a la unitat amb el bisbe i la inserció plena de l’associació en la realitat diocesana. La seva ocupació en la pròpia tasca no resta la presència i participació en la pastoral de les parròquies i en les activitats que organitza la diòcesis. En aquests últims anys ha crescut la presència de ministres ordenats de l’associació. Actualment són dos sacerdots i un diaca de la comunitat els que col·laboren en la pastoral de les parròquies del Arxiprestat de la Conca de Barberà.

Al llarg d’aquests anys més d’un centenar de persones han seguit una formació periòdica, en règim extern, a les diferents escoles, tallers i convivències programades durant els caps de setmana, Nadal, Setmana Santa o estiu. L’oferta de formació per els qui no viuen en comunitat té un caire catequètic i pastoral, que ajuda a formar comunitat, creant un ambient de comunió i fraternitat entre les persones, que majoritàriament provenen de parròquies. Per a aquesta fi, es van oferint trobades periòdiques per aprofundir en la vida eclesial.

Pàgina web Seminari del Poble de Déu